Formularze promocyjne:
formularz PIT-28(16)
XLS, 394 KB
pełna wersja za 2011 r
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Aktualizacja druków VAT

Aktualizacji uległy deklaracje dla podatku od towarów i usług:
VAT-7(20), VAT-7K(14), VAT-8(10), VAT-9M(9), VAT-14(3), VAT-14/A(3).


Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze VAT.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Aktualizacja formularzy CIT.

Zaktualizowane zostały następujące druki:

CIT/8S(3), CIT/8SP(3), CIT/IP(1), CIT/MIT(3), CIT/PGK(3), CIT/PM(1), CIT/WW(1), CIT-5(12), CIT-6AR(5), CIT-6R(6), CIT-7(12), CIT-8(28), CIT-8/O(15), CIT-8AB(3), CIT-9R(7), CIT-10Z(5), CIT-11R(5), CIT-BR(6), CIT-D(7).

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze CIT.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Aktualizacja formularzy CIT.

Zaktualizowane zostały następujące druki:

CIT/8S(2), CIT/8SP(2), CIT/MIT(2), CIT/PGK(2), CIT-8(27), CIT-8/O(14), CIT-8AB(2), CIT-BR(5).

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze CIT.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Dodaj komentarz

Aktualizacja druków VAT-7(19), VAT-7K(13)

Aktualizacji uległy deklaracje dla podatku od towarów i usług:
VAT-7(19) oraz VAT-7K(13).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1)
z dnia 21 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług
Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174,
z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towa-
rów i usług (Dz. U. poz. 856) załączniki nr 1–3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączni-
kach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1–3 do rozpo-
rządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od rozliczenia za
pierwszy okres rozliczeniowy 2019 r.
§ 3. Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1–3 do rozpo-
rządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni
okres rozliczeniowy 2019 r., z tym że bez konieczności załączania wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku
o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze VAT.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Otagowano , | Dodaj komentarz

Aktualizacja formularzy PIT (do rozliczeń za 2018)

Zaktualizowane zostały formularze do rozliczenia za rok 2018. Dodane zostały również nowe druki.

PIT-36/PIT-36S(26), PIT/B(16), PIT/BR(3), PIT/DS(3), PIT/M(8), PIT/MIT(1), PIT/ZG(6), PIT-4R(8), PIT-8AR(7), PIT-16/PIT-16S(15), PIT-36L/PIT-36LS(15), PIT-37(25), PIT-38(13), PIT-39(9), PIT-Z(7), SPR/MT(1), PIT-R(19), PIT-O(23), PIT-D(27), PIT-28_PIT-28S(21), PIT-28B(15), PIT-28A(18), PIT-19A(8), PIT-16A(9), PIT-11(24), PIT-8C(9), PIT-6(13), PIT-3(5), PIT-2A(5), PIT-2(5), IFT-1_IFT-1R(14)

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze PIT.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Aktualizacja formularzy PIT

Zaktualizowane zostały następujące druki:

PIT-36(25), PIT-36L(14), PIT-37(24), PIT-38(12), PIT-Z(6),PIT-R(18), PIT-O(22), PIT-D(26), PIT-39(8), PIT-28/A(17), PIT-28(20), PIT-11(23), PIT-8C(8), PIT-8AR(6), PIT-6(12), PIT-4R(7), PIT-3(5), PIT-2A(5), PIT-2(5), PIT/ZG(5), PIT/M(7), PIT/DS(2),
PIT/BR(2), PIT/B(15), IFT-1_IFT-1R(13)

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze PIT.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Aktualizacja formularzy NIP

Zaktualizowane zostały następujące druki:

NIP-2(11), NIP-7(4), NIP-8(2)

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze NIP.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Dodaj komentarz