Nowe wzory formularzy NIP

Od 1 października 2009 r. zostały zmienione formularze NIP.
 
NIP-1
NIP-2
NIP-3
NIP-B
NIP-2/A
NIP-C
NIP-D
 
Najważniejsza zmiana dotyczy NIP-1 – nie posługują się nim już osoby fizyczne będące przedsiębiorcami. Dla nich przeznaczony jest formularz EDG-1.
 
Warto pamiętać, że Minister Finansów stracił uprawnienie do określania wzorów formularzy NIP w odniesieniu do osób fizycznych będących przedsiębiorcami (wynika to z art. 5 ust. 5 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników).
 
Od 1 X 2009 r. zmieniony też został NIP-2 – rozszerzono katalog szczególnych form prawnych w NIP-2.
 
Wszystkie nowe wzory opublikowano w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2009 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych – Dz.U. Nr 161 poz. 1282

Ten wpis został opublikowany w kategorii formularze podatkowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.