VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M

Zmiany są efektem nowelizacji przepisów VAT w zakresie m.in. importu usług.
Poprzednią deklarację VAT-9 MF zastąpiło nową deklaracją VAT-9M.
Znacząco zmieniono VAT-7, VAT-7D, VAT-7K. Minister Finansów opublikował objaśnienia dla osób wypełniających te deklaracje [download id=”4″ format=”1″].


Nowe VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2010 r. Do 30 czerwca 2010 r. mogą być stosowane poprzednie wzory deklaracji określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług w brzmieniu dotychczasowym.
Tej możliwości użycia starych formularzy nie mają podatnicy, którzy świadczą usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, lub dokonują nabyć usług, do których stosuje się art. 28b tej ustawy, jeżeli usługi te stanowią u podatnika import usług.


Wzory opublikowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z 21 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2009 r. Nr 222 poz. 1763.W rozporządzeniu MF z 21 grudnia 2009 r. opublikowano wzory:


1) informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach wraz z objaśnieniami;


2) korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach wraz z objaśnieniami..


W rozporządzeniu MF określił wzory:

  • VAT-UE (informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach)
  • VAT-UE/A (informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów)
  • VAT-UE/B (informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów)
  • VAT-UE/C (informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług)
  • VAT-UEK (korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach)


Wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach oraz wzór korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres 2010 r., za który składana jest informacja.


Do rozliczeń za poszczególne kwartały 2010 r. mogą być również stosowane wzory informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów oraz korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów, określone rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 października 2005 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (Dz. U. Nr 201, poz. 1665 oraz z 2007 r. Nr 47, poz. 311).
Tej możliwości nie mają podatnicy, którzy świadczą usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz do podatników składających informacje podsumowujące za okresy miesięczne.


Zmiany wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów z 21 grudnia 2009 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach – Dz.U. Nr 222 poz. 1761

Ten wpis został opublikowany w kategorii formularze podatkowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.