Aktualizacja formularzy CIT

CIT-6R, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-7, IFT-2/IFT-2R

Nowe wzory deklaracji dla płatników dokonujących poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Dzięki zbiorczej deklaracji CIT-10Z płatnicy nie będą składali pojedynczych deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku CIT.


Wzory CIT stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2010 r.
Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2010 r., a zakończy się po tym dniu, do końca przyjętego roku podatkowego stosują dotychczasowe wzory, obowiązujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.


rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – Dz.U z 2009 r. Nr 224 poz. 1798

Ten wpis został opublikowany w kategorii formularze podatkowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.