Zmiany w PIT-28

W formularzu najważniejszą zmianą jest likwidacja możliwości rozliczania przychodu z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze 20% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest to efekt likwidacji tej stawki podatku.

Podstawą prawną nowego PIT-28 jest rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r., nr 233, poz. 1528).

Ten wpis został opublikowany w kategorii formularze podatkowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.