Nowe formularze PIT do rozliczenia 2010 r.

Nowe wzory formularzy: PIT-37, PIT-36 , PIT-38, PIT-36L, PIT-39, PIT/D, PIT/O.

Służą do rozliczenia dochodów uzyskanych (lub poniesionych strat) od 1 stycznia 2010 r. Nie został zmieniony PIT-40 oraz załączniki: PIT/M, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG. W nowych wzorach nie podaje się nazwy organizacji pożytku publicznego, która otrzyma dzięki podatnikowi 1% podatku należnego. Organizacja ta zostaje wskazana poprzez numer OPP z Krajowego Rejestru Sądowego.

W deklaracjach rocznych uwzględniono, że wniosek o wspólne rozliczenie małżonków może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Nowe wzory formularzy znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1534).

Ten wpis został opublikowany w kategorii formularze podatkowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.