Nowe formularze VAT

Od początku 2011 r. obowiązują nowe wzory formularzy VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 i VAT-9M.

Nowe wzory wprowadzono rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 250, poz. 1681).

Główną przyczyną zmiany formularzy są nowe stawki podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. W odniesieniu do VAT-9M zmieniono nazwę deklaracji z „Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca” na „Deklaracja dla podatku od towarów i usług”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii formularze podatkowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.