Aktualizacja formularzy PIT do rozliczenia 2011 r. – I

Rozporządzenie ministra finansów z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych
(Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 r.)

PIT-23(6)
deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

******************************

Rozporządzenie ministra finansów z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
(Dz. U. z dnia 30 listopada 2011 r.)

PIT-28(16)
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok

PIT-16A(6)
deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

PIT-19A(5)
deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

PIT-28/A(13)
informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

PIT-28/B(11)
informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

PIT/O(18)
informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/D(3)
informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

Formularze w wersji aktualnej dostępne w dziale formularze PIT

Ten wpis został opublikowany w kategorii formularze podatkowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.