Aktualizacja formularzy PIT do rozliczenia 2011 r. – II

Rozporządzenie ministra finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z dnia 23 listopada 2011 r.)

PIT-2(3)
oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-2A(3)
oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-3(3)
oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego
(przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-12(5)
oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

PIT-4R(3)
deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-6 / PIT-6L*)(9)
deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT-8AR(1)
deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-8C(5)
informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-11(19)
informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-R(15)
informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

IFT-1 / IFT-1R *)(8)
informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

 

Formularze w wersji aktualnej dostępne w dziale formularze PIT

Ten wpis został opublikowany w kategorii formularze podatkowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.