Aktualizacja wzorów VAT-22, VAT-23, VAT- 24 i VAT-25

VAT-22(2) „Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego”

VAT-23(2) „Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu”

VAT-24(2) „Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego”

VAT-25(2) „Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego”

Zaktualizowane wzory formularzy VAT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (Dz.U. z 6 lipca 2012 r., poz. 767 ).

W rozporządzeniu Ministra Finansów z 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (Dz.U. z 10 lipca 2012 r., poz. 777).

W rozporządzenie Ministra Finansów z 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (Dz.U. z 10 lipca 2012 r., poz. 780).

W rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (Dz.U. z 10 lipca 2012 r., poz. 781)

Ten wpis został opublikowany w kategorii formularze podatkowe i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.