Aktualizacja wzorów NIP-2, NIP-D

NIP-2(8) „Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne 1) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem”
NIP-D(8) „Informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową”

Zaktualizowane wzory formularzy NIP zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych(Dz. U. z dnia 7 grudnia 2012 r.)

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze NIP”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii formularze podatkowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.