Nowy formularz VAT-26(1)

VAT-26(1)
INFORMACJA O POJAZDACH SAMOCHODOWYCH WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nowy wzór formularza VAT-26 został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie
do działalności gospodarczej

Na podstawie art. 86a ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Formularz dostępny jest w kategorii „Formularze VAT”.

VAT-26

VAT-26

Ten wpis został opublikowany w kategorii formularze podatkowe i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.