Aktualizacja druków VAT-7(19), VAT-7K(13)

Aktualizacji uległy deklaracje dla podatku od towarów i usług:
VAT-7(19) oraz VAT-7K(13).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1)
z dnia 21 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług
Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174,
z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towa-
rów i usług (Dz. U. poz. 856) załączniki nr 1–3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączni-
kach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1–3 do rozpo-
rządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od rozliczenia za
pierwszy okres rozliczeniowy 2019 r.
§ 3. Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1–3 do rozpo-
rządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni
okres rozliczeniowy 2019 r., z tym że bez konieczności załączania wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku
o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze VAT.

Ten wpis został opublikowany w kategorii formularze podatkowe i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.