excel 2003

Do otwarcia formularzy należy używać oprogramowania Microsoft Excel w wersji 2000 lub nowszej.
Z powodu niekompatybilności mark działanie w OpenOffice (Calc) będzie mocno ograniczone i nieprzewidywalne w skutkach, tak więc nie zalecamy stosowania formularzy w OpenOffice.
 
Makra są elementami rozszerzającymi funkcjonalność formularza, pozwalają m.in. na zaznaczanie kwadracików, które w niektórych formularzach wpływają również na obliczenia, na przykład wybór formy opodatkowania w formularzach rocznych.
 

 

W sytuacji gdy Excel ma ustawiony najwyższy poziom zabezpieczeń spowoduje to bezwzględne blokowanie wszystkich makr bez informowania o tym użytkownika.
Zablokowanie makr uniemożliwia poprawne i pełne działanie formularza.
Może się zdarzyć, że pomimo wybrania opcji „włącz makra” (opcja niezbędna do prawidłowej pracy formularza)
 

 

nie będzie można zaznaczać kwadracików.
Oznacza to, że MS Excel, którego Państwo używacie ma ustawiony wysoki poziom bezpieczeństwa.

Zmianę poziomu zabezpieczenia możecie Państwo wykonać sami. Nie stanowi to żadnego zagrożenia dla komputera ze strony formularzy i zajmuje kilkadziesiąt sekund.
Po uruchomieniu np. formularza VAT-7 należy przejść do:
 

 

Poziom zabezpieczeń należy ustawić na „niskie” (wszystkie makra są uruchamiane bez pytania użytkownika o pozwolenie), lub „średnie” (pojawiają się komunikaty podczas otwierania formularzy czy włączyć makra czy też nie).
Po ustawieniu poziomu zabezpieczeń na ŚREDNI lub NISKI należy ponownie otworzyć formularz, w przypadku wyboru poziomu średniego zezwolić na działanie makr po ponownym otwarciu formularza.