Excel 2007

Instrukcja włączenia makr dla Excel 2007

Do otwarcia formularzy należy używać oprogramowania Microsoft Excel w wersji 2000 lub nowszej.
Z powodu niekompatybilności makr działanie w OpenOffice (Calc) będzie mocno ograniczone i nieprzewidywalne w skutkach, tak więc nie zalecamy stosowania formularzy w OpenOffice.
 
Makra są elementami rozszerzającymi funkcjonalność formularza, pozwalają m.in. na zaznaczanie kwadracików, które w niektórych formularzach wpływają również na obliczenia, na przykład wybór formy opodatkowania w formularzach rocznych.
 

 
W sytuacji gdy Excel ma ustawiony najwyższy poziom zabezpieczeń spowoduje to bezwzględne blokowanie wszystkich makr bez informowania o tym użytkownika.
Zablokowanie makr uniemożliwia poprawne i pełne działanie formularza.

Należy kliknąć ikonę „przycisk pakietu Office” w lewym górnym rogu okna Excela 2007
 

 

Po pojawieniu się okna opcji należy kliknąć „Opcje programu Excel” w dolnej części okna.
 

 

Następnym krokiem jest kliknięcie na przycisk „Centrum zaufania”,
 

 

„Ustawienia Centrum zaufania…”
 

 

Następnie „Ustawienia makr” i zaznaczenie opcji „włącz wszystkie makra”, po czym należy zamknąć i ponownie otworzyć formularz.