Formularze PIT

Poniższe formularze są w wersji płatnej. W celu zamówienia należy wybrać odpowiednie formularze, wersję licencji i dodać do „koszyka”.

Ceny zróżnicowane są rodzajem licencji, należy dokonać wyboru typu licencji poprzez wybranie właściwej ceny dla danej licencji polem select. Po najechaniu kursorem na ikonę question_Icon pojawi się informacja odnośnie typu licencji.
Wszystkie ceny są cenami brutto.

Formularze są na bieżąco aktualizowane do najnowszych wersji.
Istnieje możliwość zamówienia formularzy archiwalnych, w tym celu prosimy o kontakt.

Formularze PIT 2019 (za rok 2018)
data dodania stron format cena licencji dodaj do koszyka

PIT-36/PIT-36S(26)

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
24 Sty 2019 7 xls
info

IFT-1_IFT-1R(14)

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIEJSCA ZAMIESZKANIA
24 Sty 2019 1 xls
info

PIT-2(5)

OŚWIADCZENIE pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
24 Sty 2019 1 xls
info

PIT-2A(5)

OŚWIADCZENIE dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
24 Sty 2019 1 xls
info

PIT-3(5)

OŚWIADCZENIE osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
24 Sty 2019 1 xls
info

PIT-6(13)

DEKLARACJA DO WYMIARU ZALICZEK PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ USTALANYCH PRZY ZASTOSOWANIU NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU
24 Sty 2019 4 xls
info

PIT-8C(9)

INFORMACJA O NIEKTÓRYCH DOCHODACH Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH
24 Sty 2019 2 xls
info

PIT-11(24)

INFORMACJA O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH I POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY
24 Sty 2019 3 xls
info

PIT-16A(9)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPŁACONEJ I ODLICZONEJ OD KARTY PODATKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU PODATKOWEGO
24 Sty 2019 1 xls
info

PIT-19A(8)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPŁACONEJ I ODLICZONEJ OD ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD PRZYCHODÓW OSÓB DUCHOWNYCH W POSZCZEGÓLNYCH KWARTAŁACH ROKU PODATKOWEGO
24 Sty 2019 1 xls
info

PIT-28/PIT-28S(21)

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
23 Sty 2019 4 xls
info

PIT-28/A(18)

INFORMACJA O PRZYCHODACH PODATNIKA Z DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ NA WŁASNE NAZWISKO, Z NAJMU, PODNAJMU, DZIERŻAWY, PODDZIERŻAWY LUB INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE ORAZ ZE SPRZEDAŻY PRZETWORZONYCH PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I ZWIERZĘCYCH
23 Sty 2019 1 xls
info

PIT-28/B(15)

INFORMACJA O PRZYCHODACH PODATNIKA Z DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI (SPÓŁEK)
23 Sty 2019 2 xls
info

PIT-D(27)

INFORMACJA O ODLICZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH
23 Sty 2019 2 xls
info

PIT-O(23)

INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU
23 Sty 2019 4 xls
info

PIT-R(19)

INFORMACJA O WYPŁACONYCH PODATNIKOWI KWOTACH Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH
23 Sty 2019 2 xls
info

PIT/B(16)

INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
23 Sty 2019 2 xls
info

PIT/BR(3)

INFORMACJA O ODLICZENIU OD PODSTAWY OBLICZENIA PODATKU KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW PONIESIONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ
23 Sty 2019 4 xls
info

PIT/DS(3)

INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ
23 Sty 2019 4 xls
info

PIT-4R(8)

DEKLARACJA ROCZNA O ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY
23 Sty 2019 3 xls
info

PIT-8AR(7)

DEKLARACJA ROCZNA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM DEKLARACJA ROCZNA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM
23 Sty 2019 4 xls
info

SPR/MT(1)

SPRAWOZDANIE O REALIZACJI UZNANEJ METODY USTALANIA CENY TRANSAKCYJNEJ DLA CELÓW PODATKU DOCHODOWEGO
23 Sty 2019 2 xls
info

PIT-16/PIT-16S(15)

WNIOSEK O ZASTOSOWANIE OPODATKOWANIA W FORMIE KARTY PODATKOWEJ
23 Sty 2019 5 xls
info

PIT/M(8)

INFORMACJA O DOCHODACH MAŁOLETNICH DZIECI, PODLEGAJĄCYCH ŁĄCZNEMU OPODATKOWANIU Z DOCHODAMI RODZICÓW
23 Sty 2019 1 xls
info

PIT/MIT(1)

INFORMACJA O ŚRODKACH TRWAŁYCH ORAZ PRZYCHODACH SKŁADANA PRZEZ PODATNIKA OBOWIĄZANEGO DO ZAPŁATY PODATKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 30G USTAWY
23 Sty 2019 2 xls
info

PIT_ZG(6)

INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW Z ZAGRANICY I ZAPŁACONYM PODATKU
23 Sty 2019 1 xls
info

PIT-Z(7)

INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PROWADZONEJ PRZEZ PODATNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ZWOLNIENIA NA PODSTAWIE ART. 44 UST. 7A USTAWY, OSIĄGNIĘTEGO (PONIESIONEJ)
23 Sty 2019 2 xls
info

PIT-39(9)

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
23 Sty 2019 2 xls
info

PIT-38(13)

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
23 Sty 2019 2 xls
info

PIT-37(25)

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
23 Sty 2019 4 xls
info

PIT-36L/PIT-36LS(15)

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
23 Sty 2019 4 xls
info

Formularze PIT 2018 (za rok 2017)
data dodania stron format cena licencji dodaj do koszyka

PIT-38(12)

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
26 Sty 2018 2 xls
info

PIT-37(24)

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
26 Sty 2018 4 xls
info

PIT-36L(14)

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
26 Sty 2018 3 xls
info

PIT-36(25)

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
26 Sty 2018 6 xls
info

PIT-Z(6)

INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PROWADZONEJ PRZEZ PODATNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ZWOLNIENIA NA PODSTAWIE ART. 44 UST. 7A USTAWY, OSIĄGNIĘTEGO (PONIESIONEJ)
06 Sty 2018 2 xls
info

PIT-R(18)

INFORMACJA O WYPŁACONYCH PODATNIKOWI KWOTACH Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH
06 Sty 2018 2 xls
info

PIT-O(22)

INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU
06 Sty 2018 4 xls
info

PIT-D(26)

INFORMACJA O ODLICZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH
06 Sty 2018 2 xls
info

PIT-39(8)

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
06 Sty 2018 2 xls
info

PIT-28/A(17)

INFORMACJA O PRZYCHODACH PODATNIKA Z DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ NA WŁASNE NAZWISKO, Z NAJMU, PODNAJMU, DZIERŻAWY, PODDZIERŻAWY LUB INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE ORAZ ZE SPRZEDAŻY PRZETWORZONYCH PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I ZWIERZĘCYCH
06 Sty 2018 1 xls
info

PIT-28(20)

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH ZA ROK
06 Sty 2018 4 xls
info

PIT-11(23)

INFORMACJA O DOCHODACH ORAZ O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY
06 Sty 2018 3 xls
info

PIT-8C(8)

INFORMACJA O WYPŁACONYM STYPENDIUM, O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O NIEKTÓRYCH DOCHODACH Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH
06 Sty 2018 2 xls
info

PIT-8AR(6)

DEKLARACJA ROCZNA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM
06 Sty 2018 4 xls
info

PIT-6(12)

DEKLARACJA DO WYMIARU ZALICZEK PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ USTALANYCH PRZY ZASTOSOWANIU NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU
06 Sty 2018 4 xls
info

PIT-4R(7)

DEKLARACJA ROCZNA O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY
06 Sty 2018 4 xls
info

PIT-3(5)

OŚWIADCZENIE OSOBY OTRZYMUJĄCEJ ZASIŁKI PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (PRZEZ OKRES PEŁNEGO MIESIĄCA KALENDARZOWEGO) DLA CELÓW OBLICZANIA MIESIĘCZNYCH ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
06 Sty 2018 1 xls
info

PIT-2A(5)

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA DLA CELÓW OBLICZANIA MIESIĘCZNYCH ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
06 Sty 2018 1 xls
info

PIT-2(5)

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA DLA CELÓW OBLICZANIA MIESIĘCZNYCH ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
06 Sty 2018 1 xls
info

PIT/ZG(5)

INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW Z ZAGRANICY I ZAPŁACONYM PODATKU
06 Sty 2018 1 xls
info

PIT/M(7)

INFORMACJA O DOCHODACH MAŁOLETNICH DZIECI, PODLEGAJĄCYCH ŁĄCZNEMU OPODATKOWANIU Z DOCHODAMI RODZICÓW
06 Sty 2018 1 xls
info

PIT/DS(2)

INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ
06 Sty 2018 4 xls
info

PIT/BR(2)

INFORMACJA O ODLICZENIU OD PODSTAWY OBLICZENIA PODATKU KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW PONIESIONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ
06 Sty 2018 2 xls
info

PIT/B(15)

INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
06 Sty 2018 2 xls
info

IFT-1_IFT-1R(13)

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIEJSCA ZAMIESZKANIA
06 Sty 2018 2 xls
info

Formularze PIT 2017
data dodania stron format cena licencji dodaj do koszyka

PIT-3(5)

obowiązuje od 11 stycznia 2017
15 Sty 2017 1 xls
info

PIT-2A(5)

obowiązuje od 11 stycznia 2017
15 Sty 2017 1 xls
info

PIT-2(5)

obowiązuje od 11 stycznia 2017
15 Sty 2017 1 xls
info

PIT-11(23)

12 Sty 2016 3 xls
info

Formularze PIT 2016
data dodania stron format cena licencji dodaj do koszyka

PIT-28(19)

12 Sty 2016 4 xls
info

PIT-16A(9)

12 Sty 2016 1 xls
info

PIT/Z(6)

12 Sty 2016 2 xls
info

PIT/M(7)

12 Sty 2016 1 xls
info

PIT-39(7)

12 Sty 2016 2 xls
info

PIT-36L(11)

12 Sty 2016 3 xls
info

PIT-38(11)

12 Sty 2016 2 xls
info

PIT-36(22)

12 Sty 2016 6 xls
info

PIT-37(22)

12 Sty 2016 4 xls
info

PIT-40(22)

12 Sty 2016 3 xls
info

IFT-1/IFT-1R(13)

12 Sty 2016 2 xls
info

PIT-R(18)

12 Sty 2016 2 xls
info

PIT-11(23)

12 Sty 2016 3 xls
info

PIT-8c(8)

12 Sty 2016 2 xls
info

PIT-8AR(6)

12 Sty 2016 4 xls
info

PIT-6(7)

12 Sty 2016 4 xls
info

PIT-4R(6)

12 Sty 2016 4 xls
info

PIT-D(25)

12 Sty 2016 2 xls
info

PIT/O(21)

12 Sty 2016 3 xls
info

PIT-19A(8)

12 Sty 2016 1 xls
info

PIT/B(14)

12 Sty 2016 2 xls
info

PIT-28/B(13)

12 Sty 2016 2 xls
info

PIT-28/A(16)

12 Sty 2016 1 xls
info

Formularze PIT 2015
data dodania stron format cena licencji dodaj do koszyka

PIT-37(21)

10 Sty 2015 4 xls
info

IFT-3/IFT-3R(7)

10 Sty 2015 3 xls
info

IFT/A(5)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT-40(21)

10 Sty 2015 3 xls
info

PIT_ZG(5)

10 Sty 2015 1 xls
info

PIT-36(21)

10 Sty 2015 6 xls
info

PIT-Z(5)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT/M(6)

10 Sty 2015 1 xls
info

PIT/B(13)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT-39(6)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT-38(10)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT-36L(10)

10 Sty 2015 3 xls
info

PIT-16Z(13)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT-CFC(1)

10 Sty 2015 2 xls
info

IFT-1_IFT-1R(12)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT-3(4)

10 Sty 2015 1 xls
info

PIT-4R(5)

10 Sty 2015 4 xls
info

PIT-6/6L(11)

10 Sty 2015 4 xls
info

PIT-8AR(5)

10 Sty 2015 4 xls
info

PIT-8C(7)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT-11(22)

10 Sty 2015 3 xls
info

PIT-12(6)

10 Sty 2015 1 xls
info

PIT-R(17)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT-16(13)

10 Sty 2015 4 xls
info

PIT-16A(8)

10 Sty 2015 1 xls
info

PIT-19A(7)

10 Sty 2015 1 xls
info

PIT/O(20)

10 Sty 2015 3 xls
info

PIT-D(24)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT-28/B(13)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT-28/A(15)

10 Sty 2015 1 xls
info

PIT-28(18)

10 Sty 2015 4 xls
info

PIT-2(4)

24 Sty 2014 1 xls
info

PIT-2K(7)

13 Lis 2013 1 xls
info

PIT-14(7)

13 Lis 2013 2 xls
info

PIT-2A(4)

15 Wrz 2013 1 xls
info

Formularze PIT 2014
data dodania stron format cena licencji dodaj do koszyka

PIT-37(20)

10 Sty 2015 4 xls
info

PIT_ZG(5)

10 Sty 2015 1 xls
info

PIT-36(20)

10 Sty 2015 6 xls
info

PIT-Z(5)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT/M(6)

10 Sty 2015 1 xls
info

PIT/B(13)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT-39(6)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT-38(10)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT-36L(10)

10 Sty 2015 3 xls
info

IFT-1_IFT-1R(11)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT-3(4)

10 Sty 2015 1 xls
info

PIT-4R(5)

10 Sty 2015 4 xls
info

PIT-6/6L(11)

10 Sty 2015 4 xls
info

PIT-8AR(4)

10 Sty 2015 4 xls
info

PIT-8C(7)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT-11(21)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT-12(6)

10 Sty 2015 1 xls
info

PIT-R(17)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT-16A(8)

10 Sty 2015 1 xls
info

PIT-19A(7)

10 Sty 2015 1 xls
info

PIT/O(20)

10 Sty 2015 3 xls
info

PIT-D(24)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT-28/B(13)

10 Sty 2015 2 xls
info

PIT-28/A(15)

10 Sty 2015 1 xls
info

PIT-28(18)

10 Sty 2015 4 xls
info

PIT-2(4)

24 Sty 2014 1 xls
info

PIT-28(17)

Obowiązuje od dnia 6 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2013 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.
01 Gru 2013 4 xls
info

PIT-28/A(14)

Wzór obowiązuje od dnia 6 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2013 r.
01 Gru 2013 1 xls
info

PIT-28/B(12)

Wzór obowiązuje od dnia 6 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2013 r.
01 Gru 2013 2 xls
info

PIT-14(7)

13 Lis 2013 2 xls
info

PIT-2A(4)

15 Wrz 2013 1 xls
info

PIT-40A/11A(17)

16 Gru 2011 2 xls
info

PIT/ZG(4)

16 Gru 2011 1 xls
info

Formularze są własnością serwisu pitland.pl. Nie wyrażamy zgody na umieszczanie formularzy z pitland.pl na innych stronach www. Formularze zostały wykonane z należytą starannością i są przeznaczone jako pomoc przy składaniu, drukowaniu i archiwizacji deklaracji. Formularze nie powinny zastępować oryginalnych druków podatkowych dostępnych w urzędach skarbowych. Serwis nie odpowiada za ewentualne szkody wynikłe wskutek używania formularzy.