Formularze promocyjne:
formularz PIT-28(16)
XLS, 394 KB
pełna wersja za 2011 r
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Aktualizacja druków VAT-14(2), VAT-14/A(2)

Zaktualizowane zostały następujące druki:

VAT-14(2), VAT-14/A(2)

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze VAT.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Otagowano , | Dodaj komentarz

aktualizacja druków AKC

Zaktualizowane zostały następujące druki:

AKC-WG(3), AKC-WW(5), AKC-4_A(6), AKC-4_AKC-4zo(5), AKC-4_B(6), AKC-4_C(6), AKC-4_D(7), AKC-4_E(6), AKC-4_F(6), AKC-4_H(6), AKC-4_I(6), AKC-4_J(6), AKC-4_K(6), AKC-4_L(3), AKC-EN(6), AKC-PA(6), AKC-ST_AKC-STn(4), AKC-U(7)

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze AKC.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Aktualizacja IFT-3/IFT-3R(8), IFT/A(6)

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 stycznia 2017.
w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych
obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
zaktualizowane zostały następujące druki:

IFT-3/IFT-3R(8), IFT/A(6)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii INNE.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Aktualizacja formularzy PIT-2(5), PIT-2A(5), PIT-3(5)

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych
obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
zaktualizowane zostały następujące druki:

PIT-2(5), PIT-2A(5), PIT-3(5)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2017 r.

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze PIT.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Aktualizacja formularzy VAT-UE, VAT-UEK

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
zaktualizowane zostały następujące druki:

VAT-UE(4), VAT-UEK(4)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze VAT.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Otagowano , | Dodaj komentarz

Aktualizacja formularzy VAT

Zaktualizowane zostały następujące druki:

VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-8(8), VAT-9M(6), VAT-27(2), VAT-28(2), VAT-28/A(2), VAT-28/B(2), VAT-28/C(2), VAT-28/D(2), VAT-5(2), VAT-5UE(2), VAT-R(13)

Dodatkowo dodany został nowy formularz:

VAT-28/E(1) – INFORMACJA O KONCESJACH UDZIELONYCH PODMIOTOWI DOKONUJĄCEMU DOSTAW TOWARÓW WYMIENIONYCH W POZ. 10 I 11 ZAŁĄCZNIKA NR 13 DO USTAWY.

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze VAT.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Aktualizacja formularzy VAT

Zaktualizowane zostały następujące druki:

VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-7D(8), VAT-8(8), VAT-9M(6)

Dodatkowo pojawiły się dwa nowe formularze:

VAT-14(1) – DEKLARACJA O NALEŻNYCH KWOTACH PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W PRZYPADKU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH
VAT-14/A(1) – ROZLICZENIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze VAT.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Dodaj komentarz