Formularze promocyjne:
formularz PIT-28(16)
XLS, 394 KB
pełna wersja za 2011 r
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Aktualizacja formularzy PIT-2(5), PIT-2A(5), PIT-3(5)

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych
obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
zaktualizowane zostały następujące druki:

PIT-2(5), PIT-2A(5), PIT-3(5)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2017 r.

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze PIT.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , | Skomentuj

Aktualizacja formularzy VAT-UE, VAT-UEK

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
zaktualizowane zostały następujące druki:

VAT-UE(4), VAT-UEK(4)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze VAT.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , | Skomentuj

Aktualizacja formularzy VAT

Zaktualizowane zostały następujące druki:

VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-8(8), VAT-9M(6), VAT-27(2), VAT-28(2), VAT-28/A(2), VAT-28/B(2), VAT-28/C(2), VAT-28/D(2), VAT-5(2), VAT-5UE(2), VAT-R(13)

Dodatkowo dodany został nowy formularz:

VAT-28/E(1) – INFORMACJA O KONCESJACH UDZIELONYCH PODMIOTOWI DOKONUJĄCEMU DOSTAW TOWARÓW WYMIENIONYCH W POZ. 10 I 11 ZAŁĄCZNIKA NR 13 DO USTAWY.

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze VAT.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

Aktualizacja formularzy VAT

Zaktualizowane zostały następujące druki:

VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-7D(8), VAT-8(8), VAT-9M(6)

Dodatkowo pojawiły się dwa nowe formularze:

VAT-14(1) – DEKLARACJA O NALEŻNYCH KWOTACH PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W PRZYPADKU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH
VAT-14/A(1) – ROZLICZENIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze VAT.

Opublikowano formularze podatkowe | Skomentuj

Aktualizacja formularzy CIT, nowy formularz CIT-BR(1)

W dziale Formularzy CIT zostały zaktualizowane następujące formularze:

CIT-8(24), CIT-8A(11), CIT-8B(10), CIT-8/O(11)

Dodany został również nowy formularz:
CIT-BR(1) – „informacji o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową”.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , , | Skomentuj

Aktualizacja formularzy ORD, 3 nowe druki.

Zaktualizowane zostały następujące druki ORD:

ORD-IN(7), ORD-IN/A(5), ORD-OG(2), ORD-OG/A(2), ORD-M(3), ORD-W1(4), ORD-U(5), ORD-TK(4), ORD-HZ(3)

Dodane zostały 3 nowe druki:

ORD-WS(1), ORD-WS/A(1), ORD-WS/B(1)

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze ORD.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , , , , , , , , , | Skomentuj

Aktualizacja formularzy CIT

Zaktualizowane zostały następujące druki z kategorii CIT:

CIT-6R(4), CIT-6AR(3), CIT-9R(5), CIT-10Z(3), CIT-11R(3), CIT-8(23), CIT-8A (10), CIT-8B(9), CIT-5(10), CIT-8/O(10), CIT-D(5), CIT-7(10)

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze CIT.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , , , , , , , , , | Skomentuj