Formularze promocyjne:
formularz PIT-28(16)
XLS, 394 KB
pełna wersja za 2011 r
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Aktualizacja kompletu formularzy rocznych za rok 2015

Zaktualizowane zostały następujące druki:

PIT-28(19), PIT-16A(9), PIT-19A(8), PIT-28/A(16), PIT-28/B(13), PIT-2(4), PIT-2A(4), PIT-3(4), PIT-12(6), PIT-4R(6), PIT-6(12), PIT-8AR(6), PIT-8C(8), PIT-11(23), PIT-R(18), IFT-1 / IFT-1R(13), PIT-40 (22), PIT-37 (22), PIT-36 (22), PIT-38 (11), PIT-36L (11), PIT-39 (7), PIT/D(25), PIT/O(21), PIT/M (7), PIT/B (14), PIT/Z(6)

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze PIT.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

Aktualizacja formularzy VAT 2016

Zaktualizowane zostały następujące druki:

VAT-7(16), VAT-7K(10), VAT-7D(7), VAT-8(7), VAT-9M(5), VAT-R(12), VAT-10(5), VAT-11(5), VAT-12(3)

Zaktualizowane formularze dostępne są w kategorii formularze VAT.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , , , , , , | Skomentuj

Nowe formularze VAT

W kategorii formularze VAT dodane zostały nowe druki:

VAT-27(1), VAT-28(1), VAT-28/A(1), VAT-28/B(1), VAT-28/C(1), VAT-28/D(1)

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , , , | Skomentuj

Aktualizacja formularzy PCC-3, PCC-3/A

PCC-3(4), PCC-3/a(2)

Nowe wzory formularzy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

Formularze dostępne są w kategorii „Formularze PCC”.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , | Skomentuj

Aktualizacja formularzy NIP

NIP-2(9), NIP-2A(6), NIP-7(2), NIP-D(7) oraz ZAP-3(2)

Nowe wzory formularzy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych

Formularz dostępny jest w kategorii „Formularze NIP”.

Czytaj dalej

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , , | Skomentuj

Nowy formularz VAT-26(1)

VAT-26(1)
INFORMACJA O POJAZDACH SAMOCHODOWYCH WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nowy wzór formularza VAT-26 został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie
do działalności gospodarczej

Na podstawie art. 86a ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Formularz dostępny jest w kategorii „Formularze VAT”.

Czytaj dalej

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano | Skomentuj

Aktualizacja formularza VAT-11

Aktualizacja wzoru VAT-11(4)

Zaktualizowany wzór formularza VAT-11 został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów
i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu.

Formularz w wersji zaktualizowanej dostępny w kategorii „Formularze VAT”.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano | Skomentuj