Formularze promocyjne:
formularz PIT-28(16)
XLS, 394 KB
pełna wersja za 2011 r
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Zmiana sposobu zamawiania formularzy

Wdrożony został „koszyk zakupów” pozwalający uprościć procedurę zakupu formularzy.

Procedura zamówienia ogranicza się do wyboru formularzy, ceny w polu wyboru (select), zazwyczaj są do wyboru dwa warianty ceny, czyli dwa typy licencji, dodanie formularzy do koszyka i przejście do podsumowania. Przy każdej cenie znajduje się informacja odnośnie rodzaju licencji. Wygenerowany zostaje również numer zamówienia.

Mechanizm ten zastępuje dość niewygodny sposób zamawiania formularzy jaki funkcjonował do tej pory.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zmiana sposobu zamawiania formularzy została wyłączona

Aktualizacja formularza PIT-16

PIT-16(12)

Zaktualizowany wzór formularza PIT-16 zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze PIT”.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano | Skomentuj

Aktualizacja wzorów PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/A, PIT-28/B

Aktualizacja wzorów:

PIT-28(17), PIT-16A(7), PIT-19A(6), PIT-28/A(14), PIT-28/B(12)

Zaktualizowane wzory formularzy PIT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze PIT”.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , , | Skomentuj

Aktualizacja wzorów PIT

Aktualizacja wzorów:

PIT-40(19), PIT-37(19), PIT-36(19), PIT-38(9), PIT-36L(9), PIT-39(5), PIT/D(23), PIT-O(19), PIT-B(12), PIT-Z(4)

Zaktualizowane wzory formularzy PIT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 10 Października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze PIT”.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , , , , , , , | Skomentuj

Aktualizacja wzorów PIT-14 oraz PIT-2K

Aktualizacja wzorów:

PIT-14(7), PIT-2K(7)

Zaktualizowany wzór formularza PIT-14 został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe.

Zaktualizowany wzór formularza PIT-2K został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze PIT”.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , | Skomentuj

Aktualizacja wzorów PIT

Aktualizacja wzorów:

PIT-2(4), PIT-2A(4), PIT-3(4), PIT-4R(4), PIT-6/6L(10), PIT-8AR(3), PIT-8C(6), PIT-11(20), PIT-12(6), PIT-R(16) oraz IFT-1_IFT-1R(10).

Zaktualizowane wzory formularzy PIT oraz IFT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze PIT”.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , , , , , , , , | Skomentuj

Aktualizacja wzorów VAT

Aktualizacja wzorów:
VAT-UE(3), VAT-UE/A(3), VAT-UE/B(3), VAT-UE/C(2), VAT-UEK(3).

Zaktualizowane wzory formularzy VAT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2013 r.)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze VAT”.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , , | Skomentuj