Formularze promocyjne:
formularz PIT-28(16)
XLS, 394 KB
pełna wersja za 2011 r
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Aktualizacja formularzy NIP

NIP-2(9), NIP-2A(6), NIP-7(2), NIP-D(7) oraz ZAP-3(2)

Nowe wzory formularzy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych

Formularz dostępny jest w kategorii „Formularze NIP”.

Czytaj dalej

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , , | Skomentuj

Nowy formularz VAT-26(1)

VAT-26(1)
INFORMACJA O POJAZDACH SAMOCHODOWYCH WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nowy wzór formularza VAT-26 został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie
do działalności gospodarczej

Na podstawie art. 86a ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Formularz dostępny jest w kategorii „Formularze VAT”.

Czytaj dalej

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano | Skomentuj

Aktualizacja formularza VAT-11

Aktualizacja wzoru VAT-11(4)

Zaktualizowany wzór formularza VAT-11 został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów
i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu.

Formularz w wersji zaktualizowanej dostępny w kategorii „Formularze VAT”.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano | Skomentuj

Zmiana sposobu zamawiania formularzy

Wdrożony został „koszyk zakupów” pozwalający uprościć procedurę zakupu formularzy.

Procedura zamówienia ogranicza się do wyboru formularzy, ceny w polu wyboru (select), zazwyczaj są do wyboru dwa warianty ceny, czyli dwa typy licencji, dodanie formularzy do koszyka i przejście do podsumowania. Przy każdej cenie znajduje się informacja odnośnie rodzaju licencji. Wygenerowany zostaje również numer zamówienia.

Mechanizm ten zastępuje dość niewygodny sposób zamawiania formularzy jaki funkcjonował do tej pory.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zmiana sposobu zamawiania formularzy została wyłączona

Aktualizacja formularza PIT-16

PIT-16(12)

Zaktualizowany wzór formularza PIT-16 zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze PIT”.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano | Skomentuj

Aktualizacja wzorów PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/A, PIT-28/B

Aktualizacja wzorów:

PIT-28(17), PIT-16A(7), PIT-19A(6), PIT-28/A(14), PIT-28/B(12)

Zaktualizowane wzory formularzy PIT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze PIT”.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , , | Skomentuj

Aktualizacja wzorów PIT

Aktualizacja wzorów:

PIT-40(19), PIT-37(19), PIT-36(19), PIT-38(9), PIT-36L(9), PIT-39(5), PIT/D(23), PIT-O(19), PIT-B(12), PIT-Z(4)

Zaktualizowane wzory formularzy PIT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 10 Października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze PIT”.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , , , , , , , | Skomentuj