Formularze promocyjne:
formularz PIT-28(16)
XLS, 394 KB
pełna wersja za 2011 r
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Aktualizacja wzorów VAT

Aktualizacja wzorów:
VAT-7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(5), VAT-8(5), VAT-9M(3).

Zaktualizowane wzory formularzy VAT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze VAT”.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , , | Skomentuj

Aktualizacja wzorów VAT

Aktualizacja wzorów: VAT-10(13), VAT-11(7), VAT-12(4).
Nowy wzór: VAT-13(4).

Zaktualizowane wzory formularzy VAT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów kolejno:

Dla VAT-10(4) DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU NOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
Dla VAT-11(3) DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY NOWEGO ŚRODKA TRANSPORTU

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. z dnia 19 marca 2013 r.) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Dla VAT-12(2) SKRÓCONA DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ZAKRESIE USŁUG TAKSÓWEK OSOBOWYCH OPODATKOWANYCH W FORMIE RYCZAŁTU
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (Dz. U. z dnia 15 marca 2013 r.).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Dla VAT-13(1) DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
(Dz. U. z dnia 15 marca 2013 r.)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze VAT”.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , | Skomentuj

Aktualizacja wzorów VAT-7, VAT-7K, VAT7D

Aktualizacja wzorów VAT-7(13), VAT-7K(7), VAT-7D(4).

Zaktualizowane wzory formularzy VAT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2012 r.).
Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2013 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze VAT”.

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , | Możliwość komentowania Aktualizacja wzorów VAT-7, VAT-7K, VAT7D została wyłączona

Aktualizacja wzorów NIP-2, NIP-D

NIP-2(8) „Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne 1) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem”
NIP-D(8) „Informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową”

Zaktualizowane wzory formularzy NIP zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych(Dz. U. z dnia 7 grudnia 2012 r.)

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze NIP”.

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Aktualizacja wzorów NIP-2, NIP-D została wyłączona

Aktualizacja wzorów PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

PIT-36(18) „Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym”
PIT-36L(8) „Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym”
PIT-37(18) „Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (podniesionej straty) w roku podatkowym”
PIT-38(8) „Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym”
PIT-39(4) „Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym”

Zaktualizowane wzory formularzy PIT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze dostępne są w kategorii „Formularze PIT”.

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Aktualizacja wzorów PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 została wyłączona

Aktualizacja wzorów VAT-22, VAT-23, VAT- 24 i VAT-25

VAT-22(2) „Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego”

VAT-23(2) „Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu”

VAT-24(2) „Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego”

VAT-25(2) „Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego”

Zaktualizowane wzory formularzy VAT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (Dz.U. z 6 lipca 2012 r., poz. 767 ).

W rozporządzeniu Ministra Finansów z 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (Dz.U. z 10 lipca 2012 r., poz. 777).

W rozporządzenie Ministra Finansów z 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (Dz.U. z 10 lipca 2012 r., poz. 780).

W rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (Dz.U. z 10 lipca 2012 r., poz. 781)

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Aktualizacja wzorów VAT-22, VAT-23, VAT- 24 i VAT-25 została wyłączona

Nowe wzory formularzy CIT

Dostępne są nowe wzory formularzy CIT.
Wzory formularzy CIT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr 265, poz. 1575).

CIT-5(9)
oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT-6AR(1)
deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT-6R(2)
deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium rzeczypospolitej polskiej

CIT-7(9)
informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT-8(21)
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy

CIT-8A(8)
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy

CIT-8B(7)
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy

CIT-8/O(8)
informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

CIT-9R(3)
deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

CIT-10Z(1)
deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej

CIT-11R(1)
deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu cit-5 lub deklaracji cit-6ar

CIT-D(3)
informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach

IFT-2/IFT-2R(5)
informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej [information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of management on the territory of the republic of poland]

Opublikowano formularze podatkowe | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Możliwość komentowania Nowe wzory formularzy CIT została wyłączona