Formularze promocyjne:
formularz PIT-28(16)
XLS, 394 KB
pełna wersja za 2011 r
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Aktualizacja wzorów PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/A, PIT-28/B

Aktualizacja wzorów:

PIT-28(17), PIT-16A(7), PIT-19A(6), PIT-28/A(14), PIT-28/B(12)

Zaktualizowane wzory formularzy PIT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze PIT”.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Aktualizacja wzorów PIT

Aktualizacja wzorów:

PIT-40(19), PIT-37(19), PIT-36(19), PIT-38(9), PIT-36L(9), PIT-39(5), PIT/D(23), PIT-O(19), PIT-B(12), PIT-Z(4)

Zaktualizowane wzory formularzy PIT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 10 Października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze PIT”.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Otagowano , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Aktualizacja wzorów PIT-14 oraz PIT-2K

Aktualizacja wzorów:

PIT-14(7), PIT-2K(7)

Zaktualizowany wzór formularza PIT-14 został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe.

Zaktualizowany wzór formularza PIT-2K został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze PIT”.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Otagowano , | Dodaj komentarz

Aktualizacja wzorów PIT

Aktualizacja wzorów:

PIT-2(4), PIT-2A(4), PIT-3(4), PIT-4R(4), PIT-6/6L(10), PIT-8AR(3), PIT-8C(6), PIT-11(20), PIT-12(6), PIT-R(16) oraz IFT-1_IFT-1R(10).

Zaktualizowane wzory formularzy PIT oraz IFT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze PIT”.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Otagowano , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Aktualizacja wzorów VAT

Aktualizacja wzorów:
VAT-UE(3), VAT-UE/A(3), VAT-UE/B(3), VAT-UE/C(2), VAT-UEK(3).

Zaktualizowane wzory formularzy VAT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2013 r.)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze VAT”.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Aktualizacja wzorów VAT

Aktualizacja wzorów:
VAT-7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(5), VAT-8(5), VAT-9M(3).

Zaktualizowane wzory formularzy VAT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze VAT”.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Aktualizacja wzorów VAT

Aktualizacja wzorów: VAT-10(13), VAT-11(7), VAT-12(4).
Nowy wzór: VAT-13(4).

Zaktualizowane wzory formularzy VAT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów kolejno:

Dla VAT-10(4) DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU NOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
Dla VAT-11(3) DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY NOWEGO ŚRODKA TRANSPORTU

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. z dnia 19 marca 2013 r.) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Dla VAT-12(2) SKRÓCONA DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ZAKRESIE USŁUG TAKSÓWEK OSOBOWYCH OPODATKOWANYCH W FORMIE RYCZAŁTU
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (Dz. U. z dnia 15 marca 2013 r.).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Dla VAT-13(1) DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
(Dz. U. z dnia 15 marca 2013 r.)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Formularze w wersji zaktualizowanej dostępne są w kategorii „Formularze VAT”.

Zaszufladkowano do kategorii formularze podatkowe | Otagowano , , , | Dodaj komentarz