Formularze promocyjne:
formularz PIT-28(16)
XLS, 394 KB
pełna wersja za 2011 r
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Nowe wzory formularzy NIP

Od 1 października 2009 r. zostały zmienione formularze NIP.
 
NIP-1
NIP-2
NIP-3
NIP-B
NIP-2/A
NIP-C
NIP-D
 
Najważniejsza zmiana dotyczy NIP-1 – nie posługują się nim już osoby fizyczne będące przedsiębiorcami. Dla nich przeznaczony jest formularz EDG-1.
 
Warto pamiętać, że Minister Finansów stracił uprawnienie do określania wzorów formularzy NIP w odniesieniu do osób fizycznych będących przedsiębiorcami (wynika to z art. 5 ust. 5 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników).
 
Od 1 X 2009 r. zmieniony też został NIP-2 – rozszerzono katalog szczególnych form prawnych w NIP-2.
 
Wszystkie nowe wzory opublikowano w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2009 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych – Dz.U. Nr 161 poz. 1282

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Nowe wzory formularzy NIP została wyłączona

Aktualizacja PIT-6/PIT-6L

15 września 2009 r. został zmieniony PIT-6/PIT-6L.
 
Zmieniony wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2009 r. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za rok 2009 (PIT-6/PIT-6L) została złożona na formularzu dotychczasowym. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru formularza obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zawierającego obecnie obowiązujący wzór.
 
Zmieniony wzór opublikowano w rozporządzeniu Ministra Finansów z 4 września 2009 r. – Dz.U. Nr 150 poz. 1210

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Aktualizacja PIT-6/PIT-6L została wyłączona

Zgłoszenia do ZUS na nowych drukach.

Informację o tym opublikowała 10 czerwca 2009 r. „Rzeczpospolita” w artykule Magdaleny Januszewskiej.
Nowe druki będą obowiązywać od 2010r. „Rzeczpospolita” informuje o nowym druku ZUS ZSWA oraz o zmianach w pozostałych drukach.  
 

Czytaj więcej na stronie Rzeczpospolitej.

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Zgłoszenia do ZUS na nowych drukach. została wyłączona

Aktualizacja formularzy PIT

Aktualizacja formularzy PIT, „Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 211 poz. 1328″. 
 

PIT-28 – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok
PIT-16A – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-19A – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-28/A – informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
PIT-28/B – informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT/O – informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku
PIT/D – informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym 
 

Powyższe formularze dostępne w zaktualizowanej wersji w dziale „formularze PIT„.

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Aktualizacja formularzy PIT została wyłączona

Aktualizacja formularzy PCC

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2008 r. Nr 234 poz. 1577 zaktualizowano następujące wzory:

PCC-3 – deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
PCC-3/A – informacja o pozostałych podatnikach
PCC-2 – deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Aktualizacja formularzy PCC została wyłączona

Aktualizacja formularzy VAT

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2008 r. Nr 211 poz. 1331 i 1333 zostały zaktualizowane formularze VAT: 
 

VAT-R – zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-7 – deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K – deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D – deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 – deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9 – deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
VAT-10 – deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
VAT-11 – deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-12 – skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
 
 
Formularze dostępne w dziale „formularze VAT„.

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Aktualizacja formularzy VAT została wyłączona