Formularze promocyjne:
formularz PIT-28(16)
XLS, 394 KB
pełna wersja za 2011 r
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Aktualizacja formularzy PIT

Aktualizacja formularzy PIT, „Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 211 poz. 1328″. 
 

PIT-28 – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok
PIT-16A – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-19A – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-28/A – informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
PIT-28/B – informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT/O – informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku
PIT/D – informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym 
 

Powyższe formularze dostępne w zaktualizowanej wersji w dziale „formularze PIT„.

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Aktualizacja formularzy PIT została wyłączona

Aktualizacja formularzy PCC

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2008 r. Nr 234 poz. 1577 zaktualizowano następujące wzory:

PCC-3 – deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
PCC-3/A – informacja o pozostałych podatnikach
PCC-2 – deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Aktualizacja formularzy PCC została wyłączona

Aktualizacja formularzy VAT

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2008 r. Nr 211 poz. 1331 i 1333 zostały zaktualizowane formularze VAT: 
 

VAT-R – zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-7 – deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K – deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D – deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 – deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9 – deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
VAT-10 – deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
VAT-11 – deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-12 – skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
 
 
Formularze dostępne w dziale „formularze VAT„.

Opublikowano formularze podatkowe | Możliwość komentowania Aktualizacja formularzy VAT została wyłączona