Zasady udzielenia licencji

§1

Licencji niewyłącznej na oferowane na stronie www.pitland.pl aktywne formularze podatkowe w formacie Excel udziela Intaxim.pl z siedzibą w Dębicy 39-200 przy ul. Tuwima 1/5, nr wpisu w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez burmistrza miasta Dębica 11757/09.

§2

Licencjobiorca ma prawo do dowolnego wykorzystania danego formularza na własne potrzeby. Licencjobiorca nie otrzymuje praw majątkowych do aktywnych formularzy objętych udzieloną licencją, które pozostają przy Intaxim.pl. Licencja niewyłączna nie jest ograniczona czasowo i nie wymaga ponoszenia przez nabywcę licencji okresowych opłat.
Nie zezwalamy na umieszczanie formularzy na innych stronach internetowych i płytach CD oraz publikowanie ich w innej formie.

§3

Oferujemy dwa rodzaje licencji od jednego formularza:

  •  w przypadku wykorzystania formularza dla 5 osób przez jednego płatnika,
  •   bez limitu pracowników/zleceniodawców (przez jednego płatnika)

Wybór licencji polega na wybraniu ceny formularza przypisanej do danej licencji. Opis dotyczący ceny i typu licencji znajduje się przy każdym formularzu po najechaniu kursorem na ikonę question_Icon

Koszt zakupu jest obciążony podatkiem VAT 23%.
Koszt dostarczenia papierowej faktury za pośrednictwem Poczty Polskiej to 6,00 zł.

§4

Formularze wysyłamy e-mailem między 14:00 a 15:00 oraz 19:00 a 20:00 na adres e-mail podany przez nabywcę licencji w formularzu zamówienia, po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie:

mBank 50 1140 2004 0000 3502 6492 3290

W tytule przelewu bezwzględnie należy podać numer zamówienia.

Osoby, które chcą nabyć formularze archiwalne np. z 2016 lub 2017 r. prosimy o złożenie zamówienia formularzem kontaktowym.

§5

Do używania formularzy wymagane jest oprogramowanie Microsoft Excel 2000 lub nowszy. Formularze nie będą poprawnie działać w innych programach z powodu niekompatybilności m.in. makr, które są niezbędnym elementem do funkcjonowania formularzy

§6

Formularze zostały wykonane z należytą starannością. Autorzy starali się uwzględnić reguły wynikające z prawa podatkowego. Niemniej aktywne formularze w Excelu udostępnione na pitland.pl mogą się różnić od wzorca urzędowego. Jedynym źródłem prawa co do deklaracji, informacji i zeznań podatkowych są wzory zawarte w odpowiednich rozporządzeniach.
Przed użyciem formularzy należy zapoznać się z instrukcją.

§7

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.